Вещи, которыми стоит поделиться!
Homepage Нститут вдосконалення вчител в конспект уроку з укр мови преф кс 3 клас


Нститут вдосконалення вчител в конспект уроку з укр мови преф кс 3 клас


Закр i плення матер i лу. Б i ляєв, М. А пот i м лише пояснює д i тям їх значення. Мене звуть Лемара Сулейман i вна. Сприйняття й засвоєння учнями нового матер i алу. Д i єприкметник — це: А частина мови, Б форма д i єслова, В частина слова. Мотивац i я навчання школяр i в. Чи тим кор i нням, що не знає в св i т i Люб i шої древн i шої земл i? Обладнання: Українська мова: п i друч. Тепер, я буду називати тв i р, команди повинн i назвати жанр твору Напр. УРОК-5 Української мови у 7 — А клас i. Обладнання: п i дручник з української л i тератури для 5 класу; Х i д уроку: І. Основну думку в твор i Що називають сюжетом твору? Чи б i лим пухом i узором на кор i? Виконати вправу 137 письмово. Закр i плення матер i лу. Обладнання: Українська мова: п i друч. Цей уривок належить до розмовногостилю. В i дв i дувала уроки мови i л i тератури у 7,8,11-х класах. Актуал i зац i я опорних знань. За активну участь буду ставити оц i нки, а за порушення дисципл i ни викрикування набран i бали можуть вираховуватися. Протиставлення добра i зла — наскр i зна тема св i тлого мистецтва. Переписати цей тв i р-опис зовн i шност i людини за картиною у зошит. Мета: - повторити в i домост i про i сторичне минуле України; розвивати ум i ння анал i зувати вже отриман i знання, робити висновки; виховувати повагу i шану до i сторичного минулого р i дної країни.


Я переконалась у правильност i вибору своєї професії.


Картки р i зного кольору в i дпов i дно складност i питань. А пот i м лише пояснює д i тям їх значення. Послухайте мене: Ще, може,лихо i мине. «Щедротний паросток могутнього кор i ння»... Оголошення теми та мети уроку. Д i єприсл i вник-це незм i нна форма д i єслова, яка означає додаткову д i ю. Забуваючи,змовившись,доб i гши, сив i ючи, ламаючи. Чи б i лим пухом i узором на кор i? Отже, як ви думаєте чомо кажуть: «в гостях добре, яле вдома краще»; «дома нав i ть ст i ни допомагають»; «м i й д i м-моя фортеця»? Обладнання: Українська мова: п i друч. Спиш i ть приклади у дв i колонки, поставивши знак наголосу так, щоб одне слово було прикметником, а друге — д i єприкметником.

You may look:
-> как конспектировать в школе
З i бравшись,закв i тчавшись, розпаливши, стрибаючи, кидаючи.
-> инструкция к кухонным весам делимано

Видео по теме

:
-> сочинение на тему за природу в ответе каждый
В i дашов Артем Гамян i на Євген i я Горєлов Валентин Козлова Ольга Колом iє ць Юл i я Корбутяк Серг i й Кошк i на Юл i я Круглякова Наталя Лук i на Анастас i я Мамз i на Катерина Надточ i й Володимир Несмачна Тетяна Османова Ельв i ра Петренко Серг i й Сем i ченко Пол i на С i дельов Кирило Тельманов Захар Т i щенко Ірина Троцюк Владислав Усенко Ольга Фарапонов Вадим Цуркан Серг i й УРОК-1 Української л i тератури у 5 — В клас i.
-> сочинение на тему день памяти россиян исполнявших служебный долг за пределами отечества
Призначаючи, дивуючи, знаходячи, сумуючи, маючи.
-> конспект урока экономическое положение россии в первой половине 18 века
Тепер виконуємо вправу 103 усно.
->SitemapНститут вдосконалення вчител в конспект уроку з укр мови преф кс 3 клас:

Rating: 88 / 100

Overall: 79 Rates